Baasch
Warszawa, PL / Madryt, ES

Baasch to Bartek Schmidt, wokalista, producent muzyczny i autor tekstów. Znany jest zarówno jako zdolny songwriter, który w chłodnych brzmieniach elektroniki zaklina poetyckie, osobiste treści, jak i autor ilustracyjnych ścieżek dźwiękowych, zarówno do filmów, jak i spektakli teatralnych. Za przełomową, swoją pierwszą w języku polskim, płytę “Noc” otrzymał Fryderyka. Do tej samej nagrody nominowany był za muzykę do sztuki “Balladyna” w reżyserii Oskara Sadowskiego.

Jest jednym z najoryginalniejszych artystów polskiej sceny alternatywnej. Balansując między nastrojowym synth popem a euforią muzyki klubowej, łączy odległe światy w charakterystyczny dla siebie sposób. Brzmienia spaja jego niezwykła barwa głosu, dzięki której świetliste melodie podane są w elegancko matowy sposób. 

Obecnie jest w trakcie publikacji serii wydawnictw, które składają się na jego czwarty album studyjny. Trzy EP-ki to nowe otwarcie w muzycznej drodze Baascha. Na nowym albumie pojawią się goście, m.in. berlińska artystka Rosa Anschütz. 

Współpracował z wieloma polskimi artystami, między innymi z Catz ‘n Dogz, Bokką, Rysami, A_gimem czy Zamilską. Występował na najważniejszych festiwalach w Polsce—jak Open’er, Męskie Granie, Audioriver—i Europie, np. na węgierskim Sziget. 

Na żywo występuje w trzyosobowym zespole. Bartkowi na scenie towarzyszą Robert Alabrudziński i Alek Żurowski, współpracownicy zaangażowani w projekt od lat, również studyjnie.

MUSIC

Baasch
Warsaw, PL / Madrit, ES

Baasch is Bartek Schmidt, a singer, music producer and songwriter. He is known both as a gifted songwriter who makes poetic and personal electronic music, and as the author of illustrative soundtracks for both films and theatrical productions. He received a Fryderyk Award for his groundbreaking—a first one sung in Polish—album „Night.” He was nominated for the same award for his music for the play „Balladyna,” directed by Oskar Sadowski.

He is one of the most original artists of the Polish alternative scene. Balancing between atmospheric synth pop and the euphoria of club music, he combines distant worlds in his own unique way. His sounds are bound together by his unusual timbre of voice, thanks to which luminous melodies are served in an elegantly matte manner. 

He is currently in the process of releasing a series of releases that make up his fourth studio album. The three EPs represent a new opening in Baasch’s musical journey. The new album will feature guests, including Berlin-based artist Rosa Anschütz.

He has collaborated with many Polish artists, including Catz 'n Dogz, Bokka, Rysy, A_gim and Zamilska. He has performed at major festivals in Poland-such as Open’er, Męskie Granie, Audioriver-and Europe, such as Hungary’s Sziget.

He performs live with a three-member band. Bartek is accompanied on stage by Robert Alabrudzinski and Alek Żurowski, collaborators who have been involved in the project for years, also working with him in the studio.

Booking

Łukasz
e: lukasz@granko.agency
t: +48 728 969 120

UPCOMING GIGS
Expand/Colapse